Warning: include(manager/includes/modx.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/10/4500110/html/index.php on line 177

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'manager/includes/modx.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/10/4500110/html/index.php on line 177
MP3-Sermons.com | Sermon Info

Sermon Info

Mt Hermon HK

Speaker: Bro. Shammah Thapa। Sunday Service Worship-Main Message @ Mt. Hermon,HK.
Title: असल लडाइँ लडौ अनी विस्वासको रखवाली गरौ। (fight the good fight,keeping the faith upright)
Bible Passage: २ तिमोथी ४:७ / 2 Tim. 4:7
Date: 2015-09-20
Comments: हामी बलवान र बहादुर बन्नु पर्दछ (दानियल ११:३२) परमेश्वरको उपस्थिती अनूभव गर्न उहां सँग समय बितौं र निरन्तर अधिन्तामा रहौ ( सत्रू चलाक र हाम्रो नजिकमा छ ) । जुनसूकै अवास्थामा पनी सन्तुष्ट रहनू सिकौं। (फि.४:११,१२) त्यसैले हामी एक आपासमा अन्तरबिन्ती गर्ने आदत बनौं,हाम्रो प्राथना सुन्न परमेश्वर जिवीत हुनूहुन्छ॥ (हिब्रू १०:२५)
DownloadPost this page to Facebook

Write a comment

  • Required fields are marked with *.

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.